Specification Tasarım Kalıbına Gitmeye Çalışırken Ben

Merhaba Arkadaşlar,

Şu sıralar üzerinde çalışmakta olduğumuz bir projede karşılaştığımız bir sorun var. Belli bir Domain içerisinde yer alan bazı varlıkların(Entity türleri diyelim) çeşitli kriterlere uyanlarının liste olarak çekilmesi gerekiyor. Senaryonun ilginçleştiği kısım ise farklı Entity tipleri için zaman içerisinde farklı kriterlerin de sisteme dahil edilmek istenebileceği. Bu sayede veri kümesi üzerinde çeşitli araştırma senaryolarını denemek  de mümkün hale geliyor. Bir başka deyişle aklımıza geldikçe yeni bir kriteri(örneğin bir filtreleme ölçütünü) tanımlayıp istediğimiz Entity kümeleri üzerinde kullanmak istiyoruz.

Konu bir süre sonra sıkıcı hale gelmeye başlayınca pek tabii bilinen yazılım kalıpları ile çözülebilir mi diye de araştırmaya başladım(Nasıl araştırdım derseniz yandaki şekle bakabilirsiniz) Aklıma gelen bazı çözümler vardı ve nihayet sonunda kendimi Specification tasarım kalıbını araştırırken buldum. Wikipedia' daki benim için karmaşık olan örnek ve Master Martin Fowler'ın konu ile ilgili yazısını takiben basit bir kod parçası araştırarak geçirdiğim bunaltıcı saatlerden sonra konuyu kendimce yazıya dökerek açıklayabilirim diye düşündüm.

İlk olarak sorunu masaya yatırmaya çalışalım. Elimizde aşağıdaki gibi bir sınıf olduğunu düşünelim. Bu sınıf yardımı ile belli bir domain içerisindeki müşterileri temsil ettiğimizi varsayabiliriz.

public class Customer
{
	public int CustomerID { get; set; }
	public string Fullname { get; set; }
	public decimal Salary { get; set; }
	public string City { get; set; }
}

Kuvvetle muhtemel müşteri bilgileri bir veri kaynağından beslenecektir. Burada sadece müşteri kümesini temsil etmesi açısından eklenmiştir. Şimdi geliştirmekte olduğumuz uygulamanın şöyle bir ihtiyacı olduğunu düşünelim; Istanbul'da yaşayan müşterileri görmek istiyoruz. Aslında şehrin adının çok önemi yok. Ankara'da ikamet eden müşterilerimizi de görmek isteyebiliriz. Ayrıca maaşı belli bir değer aralığında olanları da görmek isteyebiliriz. Kısacası belirli kriterlere uyan müşteri kümelerini çekmek istediğimiz operasyonlarımız olduğunu düşünelim. Bu durumda aşağıdakine benzer bir sınıf tasarlamak aklımıza gelecek ilk çözümlerden birisidir.

public class CustomerAnalyzer
{
	public List<Customer> GetCustomerByCity(string city)
	{
		throw new NotImplementedException();
	}
	public List<Customer> GetCustomerNameContains(string letter)
	{
		throw new NotImplementedException();
	}
}

(Örnek kod parçası sadece gösterim amacıyla yazıldığından metod içlerinde bilinçli olarak NotImplementedException istisnası fırlatılmıştır)

Aslında gayet anlaşılır görünüyor öyle değil mi? Fakat duayenlere göre müşterilerimizi araştırmak adına yeni bir fonksiyonellik söz konusu olursa CustomerAnalyzer sınıfına yeni bir metod daha eklememiz gerekecektir. Oysa ki, kalıp olarak daha efektif bir çözüm olmalı. Öncelikle CustomerAnalyzer sınıfına ait karmaşıklığı ortadan kaldırmamız ve daha sonradan eklenebilecek filtreleme kriterleri için gevşek bağlı(Loosely Coupled) bir yapı tasarlamaya çalışmalıyız. Bunu gerçekleştirmek için işe çeşitli tipte kriterler için genel bir şablon tanımlayarak başlayabiliriz. Aşağıdaki kod parçasında yer alan CustomerSpecification sınıfı bu amaçla tasarlanmıştır.

public abstract class CustomerSpecification
{
	public abstract bool IsSatisfiedBy(Customer customer);
}

public static class CustomerAnalyzer
{
	// Bu Customer listesinin bir şekilde bir yerlerden dolduğunu düşünelim
	private static List<Customer> customers = new List<Customer>();

	public static List<Customer> GetCustomerBySpecification(CustomerSpecification spec)
	{
		foreach (var customer in customers)
		{
			if (spec.IsSatisfiedBy(customer))
				customers.Add(customer);
		}

		return customers;
	}
}

CustomerSpecification isimli abstract sınıf tek bir metod içermektedir. IsSatisfiedBy(ki bu ismi bu desenin anlatıldığı kaynaklarda sıklıkla görmekteyiz) metodunun en önemli özelliği geriye bool değer döndürüp parametre olarak Customer tipinden bir değişken almasıdır. Bu sınıf tahmin edeceğiniz üzere yeni bir şartname için gerekli taban arayüzü(her ne kadar henüz bir interface olmasa da) tanımlamaktadır. Yani müşteri kümesine uygulanacak herhangi bir filtre için bu sınıftan türeyen bir tipin tasarlanması yeterlidir. Bu anlamda CustomerAnalyzer sınıfının yapısı değişmiştir. Dikkat edileceği üzere GetCustomerBySpecification metodu bir kriter almaktadır. Söz konusu kriter CustomerSpecification tipinden türeyen bir sınıf örneğidir. Metod içerisinde bu kritere uyan müşterilerin listeye eklenerek döndürülmesi işlemi söz konusudur(LINQ-Language INtegrated Query tarafında da buna benzer yapılar olduğu mutlaka aklınıza gelmiştir. Orada da benzer prensiplerin uygulandığını söyleyebiliriz)

Şimdi yeni bir kriter eklemek istediğimizde tek yapmamız gereken yeni bir şartname hazırlamak ve bunu CustomerAnalyzer tipinde ele almaktır. Örneğin belirli bir şehirde yaşayan müşterilerin tespiti için aşağıdaki gibi bir şartname hazırlanır.

public class CustomerCitySpecification
	:CustomerSpecification
{
	private string _city;

	public CustomerCitySpecification(string city)
	{
		_city = city;
	}
	public override bool IsSatisfiedBy(Customer customer)
	{
		return customer.City.ToUpper() == _city.ToUpper();
	}
}

Maaşı belirli bir değer aralığında olan müşterileri mi almak istiyoruz? O zaman yeni bir şartname hazırlayarak ilerleyebiliriz. 

public class CustomerSalarySpecification
	:CustomerSpecification
{
	private decimal _minimum;
	private decimal _maximum;
	public CustomerSalarySpecification(decimal minimum,decimal maximum)
	{
		_minimum = minimum;
		_maximum = maximum;
	}
	public override bool IsSatisfiedBy(Customer customer)
	{
		return (customer.Salary >= _minimum && customer.Salary <= _maximum);
	}
}

Kriterlerin kullanımı da son derece kolay olacaktır.

var result1=CustomerAnalyzer.GetCustomerBySpecification(new CustomerCitySpecification("İstanbul"));
var result2 = CustomerAnalyzer.GetCustomerBySpecification(new CustomerSalarySpecification(1000, 5000));

Bu sayede CustomerAnalyzer sınıfı için söz konusu olabilecek ne kadar özelleştirilmiş operasyon varsa kaldırılmış ve daha da önemlisi bu operasyonları sisteme dışarıdan öğretebilir hale getirmiş oluyoruz(Bir nevi plug-in tabanlı bir ortama doğru ilerlediğimizi ifade edebiliriz) Yaptığımız örnek farklı ihtiyaçlar için de değerlendirilebilir. Örneğin Domain Driven Design içerisinde Entity'lerin belirli kriterlere göre doğrulanması gerektiği hallerde ele alınabilir. Bu yaklaşım biraz daha profesyonel olarak ele alındığında ortaya mimari kalıplar arasında yer alan Specification Design Pattern çıkmaktadır.

C# tarafında generic mimarinin ve Interface kullanımının da işe katılması halinde çözüm daha da zenginleştirilebilir. Nitekim söz konusu örnekte bazı handikaplar vardır. Çözüm sadece Customer tipi için söz konusudur. T türünden bir Entity tipi için benzer senaryo inşa edilmek istenebilir. Bu durumda C#'ın generic nimetlerinden de yararlanabiliriz. Hatta şartname bir arayüz(Interface) olarak da tasarlanabilir. Nitekim bu arayüzden türetmeler yapılarak kompozit şartnamelerin hazırlanması(and, or gibi mantıksal birleştirme yaklaşımlarını içeren) ve zincir şeklinde metod kullanımlarına imkan tanınarak aynı entity için ardışıl kriterlerin entegre edilmesi mümkün hale getirilebilir(Bu karmaşık cümleyi daha iyi anlamak için wikipedia adresine bakmanızı öneririm)

public interface ISpecification<T>
{
	bool IsSatisfiedBy(T entity);
}

public static class CustomerAnalyzer
{
	// Bu Customer listesinin bir şekilde bir yerlerden dolduğunu düşünelim
	private static List<Customer> customers = new List<Customer>();

	public static List<Customer> GetCustomerBySpecification(ISpecification<Customer> spec)
	{
		foreach (var customer in customers)
		{
			if (spec.IsSatisfiedBy(customer))
				customers.Add(customer);
		}

		return customers;
	}
}

public class CustomerCitySpecification
	:ISpecification<Customer>
{
	private string _city;

	public CustomerCitySpecification(string city)
	{
		_city = city;
	}
	public bool IsSatisfiedBy(Customer customer)
	{
		return customer.City.ToUpper() == _city.ToUpper();
	}
}

public class CustomerSalarySpecification
	:ISpecification<Customer>
{
	private decimal _minimum;
	private decimal _maximum;
	public CustomerSalarySpecification(decimal minimum,decimal maximum)
	{
		_minimum = minimum;
		_maximum = maximum;
	}
	public bool IsSatisfiedBy(Customer customer)
	{
		return (customer.Salary >= _minimum && customer.Salary <= _maximum);
	}
}

Tabii konunun en detaylı ve ilmi açıklaması bu adresteki dokümanda Martin Fowler tarafından yapılmıştır. Böylece geldik bir maceramızın daha sonuna. Her şey DB tarafından çekilen bir nesne topluluğu üzerinde bugün bilinen ama yarın çoğalabilecek farklı filtreleme kriterlerini nasıl ele alabileceğimi araştırmakla başlamıştı. Ben bir şeyler daha öğrendim, ufkum genişledi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir başka makalede görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim.

Yorumlar (9) -

 • Sade ve anlaşılır bir makale. Yalnız bu specification pattern'i ile alakalı hep aklıma takılan şey şudur: Neden basitçe C#'da zaten var olan expression'ları kullanmıyoruz. Örneğin şöyle bir metod düşünelim:

  List<TEntity> GetAllList(Expression<Func<TEntity, bool>> predicate);

  Bu metod şöyle çağırılabilir (entity türümüz Task olsun):

  var tasks = GetAllList(t => t.State == TaskState.Open); //Get all open tasks

  Asıl iyi haber ise bu predicate (GetAllList içerisinde) doğrudan LINQ içerisinde Where şartına verilerek database üzerinde filtreleme sağlanabilir. Custom bir specification sınıfı kullandığımızda bunu bir de LINQ ile kullanılabilir hale getirme problemi olacaktır.

  Belki Specification pattern'inin tek faydası reusable query'ler oluşturmak olabilir. Hatta bunları Or'lamak And'lemek olabilir. Ne dersiniz, başka faydası var mı?
  • Hocam çok güzel bir noktaya değinmişsin. Zaten konuyu araştırırken Internet'te bulduğum bir çok kaynakta Expression kullanımları örnek olarak veriliyordu. Lakin bu C# diline özgü bir şey. Yani bir tasarım kalıbı olarak göz önüne aldığımızda Func gibi kurgulanabilir fonksiyonellikler hatta makalede kullandığım generic interface tipleri yerine OOP'un dile özgü temellerini ele almak daha doğrudur diye düşünüyorum.
  • Hocam çok güzel bir noktaya değinmişsin. Zaten konuyu araştırırken Internet'te bulduğum bir çok kaynakta Expression kullanımları örnek olarak veriliyordu. Lakin bu C# diline özgü bir şey. Yani bir tasarım kalıbı olarak göz önüne aldığımızda Func gibi kurgulanabilir fonksiyonellikler hatta makalede kullandığım generic interface tipleri yerine OOP'un dile özgü temellerini ele almak daha doğrudur diye düşünüyorum.
 • Teşekkürler, güzel özetlemişsiniz. Yalnız benim specification pattern uygulaması ile ilgili merak ettiğim birşey var.

  .NET'de zaten Expression'lar var ve bunu bir metoda (predicate) olarak geçebiliyoruz.  Örnek method tanımı:

  List<TEntity> GetAllList(Expression<Func<TEntity, bool>> predicate);

  Örnek kullanım:

  var tasks = GetAllList(task => task.State == TaskState.Open && task.AssignedPerson == null);

  Bu zaten generic bir yöntem ve ayrıca expression'lar doğrudan IQueryable.Where(...) için parametre olarak geçilebiliyor. Neden bunlar yerine custom specification sınıfları oluşturuyoruz? Ayrıca bu custom specification sınıfları doğrudan IQueryable içinde de kullanılamıyor (dönüştürmek gerekiyor).

  Benim bildiğim tek mantıklı tarafı condition'larımızı sınıflarda toplayıp reusable yapmak ve gerektiğinde bunları AND'leyip OR'layarak da kullanabilmek. Bunun dışında bir neden görebiliyor musunuz?

  Teşekkürler.
 • İbrahim Hocam çok güzel ve değerli tespitlerde bulunmuşsun. Aynen dediğin gibi .Net içerisindeki Predicate temsilcisi ve benzeri tipler ile bu işleri yapmak çok kolay. Lakin bu bahsettiklerimiz C# diline özgü olan yetenekler. Kalıbı bir yazılım deseni olarak düşününce sanıyorum ki dile spesifik olan yetenleri hariç tutarak düşünmek daha doğru olabilir. OOP'un öngördüğü yetenekler dahilinde düşünmek istedim yani Smile Üstelik generic mimari kullandım ama aslında onu da düşünmeden bu deseni yorumlamak lazım. Nacizane düşüncelerim böyle. Değerli katkın ve yorum için çok çok teşekkür ederim Smile
 • Teşekkürler cevabınız için. Genel bir pattern'den konuşurken C#'da olup da başka dillerde olmayan yapıları kullanmamak mantıklı, haklısınız. Ancak bunu implemente ederken C# kullanacaksak C#'ın yeteneklerini sonuna kadar kullanmak lazım sanırım.

  Sizin de görüşünüzü almak istedim çünkü ABP frameworkümüze bir Pull Request gelmişti zamanında (github.com/.../1037) ancak ben emin olamamıştım framework'e dahil edip etmemeye. Sanırım etmek mantıklı gözüküyor yine de.

  Teşekkürler.
 • Bir yazılım mimarı parçadan bütüne ulaşırken dilden teknolojiden bağımsız yaklaşım felsefesini yada felsefelerini belirleyerek (nesnel,fonsiyonel yaklaşım v.b.) çözüm üretmeli Burak Hocamdan bu yoldan ilerlemiş dilden bağımsız parçadan bileşen tabanlı yaklasıma erişimi hedeflemiş. Bileşen tabanlı mimarinin ileri aşaması "Ürün Hattı" yaklaşımıdır. Yazılım Mühendisliği konularına da değinirseniz memnun oluruz Burak Hocam Saygılar.
 • Merhabalar;

  if (spec.IsSatisfiedBy(customer))
                  customers.Add(customer);

  ifadesi "Run-time exception: Collection was modified; enumeration operation may not execute."
  hatası verir. foreach de kullanılan bir yığının değiştirilmesine izin verilmiyor.
 • Merhaba Burak Bey,

  Konuyu çok güzel özetlemişşiniz, tebrik ediyorum. Şuan çalıştığım firmadaki bir projede Spesification Pattern kullandık ve sizin anlatımınızdan çok faydalandık. İşi biraz daha geliştirerek and ve or yapısınıda kullandık. Emeğinize sağlık...

Yorum ekle

Loading