Microsoft.Net Services - Service Bus için REST Tabanlı Hello World

Bir önceki yazımızda Microsoft.Net Services alt yapsının önemli parçalarından birisi olan Service Bus hizmetini incelemeye çalışmış ve basit bir Hello World uygulama koleksiyonu geliştirmiştik. Bu yazımızda ise REST bazlı geliştirilen bir WCF servisine herhangibir tarayıcı yardımıyla HTTP Get metoduna göre, Service Bus üzerinden nasıl ulaşabileceğimizi incelemeye çalışacağız... [Daha fazla]

Windows Azure Service Platformu Hakkında İlk İzlenimler

Microsoft' un son yıllarda Cloud Computing mimarisi için getirdiği geliştirmelerden biriside Windows Azure Services platformudur. Bu platformu servis bazlı bir işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Ama bu çok basit bir yaklaşım olur. Bu konuda aslında pek çok kaynakta yazılmakta ve çizilmektedir. Ancak ürün henüz nihai halini almadığından sürekli olarak değişimlere uğramaktadır. Söz gelimi daha önce yayınlanan SDK içerisine Microsoft.Net Services bloku içerisinde yer alan Workflow Services modeli, Temmuz 2009' da yayınlanan CTP sürümünde kaldırılmışdır. Aslında konunun detaylarına girdiğimde çok kısa bir sürede kaybolduğumu ifade edebilirim. Bu nedenle yazımızın bundan sonraki kısımlarında mimarinin ne getirdiğini sizlere araştırma sonuçlarımdan aktarmaya çalışacağım. [Daha fazla]