Rust Pratikleri - Loglama

Bugün bir redis, rabbitmq, kafka sunucusu başlattığımızda ya da docker container’ı içerisine komut satırı açtığımızda terminal ekranına akan sayısız log içeriği olduğunu görüyoruz. Bu loglar hataları görmek, uyarıları çabucak fark etmek açısından sistem programcıları için son derece kıymetli bilgilerden oluşuyor. Çok doğal olarak Rust ile yazılan uygulamalar içinden log yayınlamak isteyebiliriz ki Rust’ın asıl odağının sistem programlama olduğunu da düşünecek olursak bu gereklidir. Rust Pratiklerinin bu ilk bölümünde log ve env_logger küfelerini kullanarak basit anlamda loglamanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. [Daha fazla]