Entity Framework - POCO(Plain Old CLR Objects)

Aslında Ado.Net Entity Framework 4.0 tarafında yer alan önemli kavramlardan birisi de POCO nesnelerinin kullanımı. Ado.Net Entity Framework 3.5(Service Pack 1) sürümünde net bir şekilde ele alınmayan POCO nesneleri için, 4.0 versiyonunda tam destek söz konusu. POCO(Plain Old CLR Objects), .Net Framework üzerinde herhangibir bağımlılığı olmadan tanımlanabilen nesneler olarak düşünülebilir. POCO nesneleri herhangibir sınıftan türemez(Class Inheritance), çeşitli arayüzleri uygulamaz(Interface Implementation) veya özel nitelikler(Attributes) ile işaretlenmezler. [Daha fazla]

Workflow Foundation Öğreniyorum - Ders 1 - Biraz Daha Bileşen

"Workflow Foundation 4.0 Öğreniyorum" serimizin ikinci dersi(Ders 1 sizi aldatmasın, hatırlarsanız Ders 0 diyerek başladık) ile karşınızdayız. Bir önceki görsel dersimizde Hello World demek için sadece WriteLine aktivite bileşeninden yararlanmıştık. Ancak Workflow Foundation 4.0, pek çok aktivite bileşeni içermektedir ve bunları zaman içerisinde öğrenmemiz çok önemlidir. İşte bu dersimizde Sequence, Assign, ForEach, If gibi aktivite bileşenlerini işin içerisine katıyor ve Workflow Foundation konusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Geliştireceğimiz örnekte, bir klasör içerisinde yer alan dosyalardan belirli bir harf ile başlayanların(örneğin A harfi) ekrana yazdırılmasını sağlayan bir akış oluşturuyoruz. Bu sırada Visual Studio 2010 ortamının sunduğu WPF tabanlı Workflow Designer ortamından yararlanıyor ve Variable kavramını da değerlendiriyoruz. İyi seyirler dilerim. [Daha fazla]

NedirTv?com 4ncü Yıl Seminer Videoları

Hatırlayacağınız üzere 10 Nisan 2010 Cumartesi günü NedirTv?com topluluğunun 4ncü kuruluş yıldönümünü değerli konuşmacı arkadaşlarımız ve katılımcılarımız ile birlikte kutladık. Bende WCF Eco System ve Windows Server AppFabric sunumlarımla etklikte yer alarak bilgilerimi paylaşmaya fırsatını buldum. Seminerler sırasında adet olunduğu üzere Video kayıtlarımızda alındı. [Daha fazla]

Workflow Foundation Öğreniyorum Başladı - Ders 0 - Hello World

Workflow Foundation Öğreniyorum isimli serideki amacımız, Workflow Foundation konusunu başlangıç seviyesinden, orta seviyeye kadar incelemek ve öğrenmek. Bu amaçla, haftada bir yayınlanacak görsel derslerimiz ile hedefe ulaşmaya çalışıyor olacağız. Hedefimiz 24 derse ulaşabilmek ancak en az 18 dersin olacağını şimdiden ifade edebilirim. Tabi ki ilk bölüm çok basit bir Hello World uygulamasını içeriyor olacak. Ancak ilerleyen zamanlarda daha da derinlere inmeye başlıyor olacağız(İçeriğimizde çok sıkı konuların yer aldığını şimdiden ifade etmek isterim). Workflow Foundation tarafında uygulama geliştirmeye başlamak isteyenler için faydalı bir çalışma olacağını ümit ediyorum. [Daha fazla]

RTM Yayınlandı

2008 yılının son çeyreğiydi. Out Source olarak çalıştığım bankada .Net 2.0 tabanlı olarak geliştirilen WinForms uygulamasının yabancı sistemler ile olan entegrasyonu üzerinde çalışıyordum. Bir yandan da .Net Framework 4.0 ile ilişkili ilk bilgileri tedarik etmeye çalışıyordum. WCF 4.0 ve WF 4.0 tarafında gelecek olan yeniliklerin ne olacağını çok merak ediyorum. Tabi ki ortada çok fazla kaynak yoktu. [Daha fazla]

C# 4.0 - Metod Overloading ve Dynamic Tipler

Bu gün kü yazımızda Dynamic tiplerin, metodların aşırı yüklenmesi(overload) durumunda nasıl bir duruma neden olduklarını incelemeye çalışıyor olacağız. Bildiğiniz üzere bir metodun aynı isme ait birden fazla versiyonu yazılabilmektedir. Bu durum kısaca metodların aşırı yüklenmesi(Overloading) olarak adlandırılmaktadır. Metodların aşırı yüklenmesindeki en büyük gayelerden birisi de, aynı amaca hizmet eden ama bunu farklı sayıda veya tipte parametre ile yerine getirebilen fonksiyonların farklı isimler ile yazılmasını engellemek ve böylece anlamsal bütünlüğü korumaktır. .Net Framework, ilk versiyonundan itibaren bu özelliği içermektedir. Çok eskiden eğitmenlik yaptığım dönemlerde, metodların aşırı yüklenmesi konusu ile ilişkili olarak verdiğim ilk örnek her zaman için Console sınıfının static WriteLine metodu olmuştur. [Daha fazla]

Değişken Atamalarında Bir Efsane

Bu kod parçasında double tipinden olan x, y ve z değişkenlerine tek satırda Pi değerinin atanması söz konusudur. Bu son derece doğaldır nitekim eşitliğin sağından başlayan bir atama sırası mevcuttur. Hatta buna göre aşağıdaki ifade de doğrudur. [Daha fazla]

WCF Web Http Services - ETags

WCF WebHttp Service' leri ile ilişkili yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda ETag(Entity Tag) kullanarak sunucu ile istemci arasındaki veri trafiğini nasıl azaltabileceğimizi incelemeye çalışacağız. Öncelikle istemci ile servis arasındaki iletişimi düşünerek ilerlemeye çalışalım. İstemci, sunucu üzerinde yer alan bir operasyon için talepte bulunduğunda bir cevap üretilecek ve buna bağlı bir içerik verisi istemci tarafına indirilecektir. [Daha fazla]

Entity Framework - Entity Bölünmesi (Splitting)

Hız kesmeden Ado.Net Entity Framework ile ilişkili araştırmalarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Bu günkü yazımızda bir Entity tipinin, veritabanı tarafında birden fazla Tablo' yu işaret edebilmesi kabiliyetini incelemeye çalışacağız. Söz konusu duruma çok sık rastlanılmasa dahi, zaman zaman gereksinim duyulmaktadır. Konuyu daha kolay bir şekilde kavrayabilmek adına, yazıyı yazdığım tarih itibariyle sistemimde kurulu olan Adventure Works 2008 veritabanında yer alan ve aşağıdaki diagramda görülen tablolarımızın olduğunu varsayalım(Tabiki kendi sisteminizde yer alan örnek veritabanında benzer ilişikilere sahip başka tabloları da aynı teori içerisinde değerlendirebilirsiniz) [Daha fazla]

Yazılımcı için İşsizlik

Üniversiteden yeni mezun veya bitirmekte olan ve kariyerinde bilgisayar yazılım teknolojileri üzerine ilerlemek isteyen pek çok genç arkadaşımız için en büyük kabuslardan birisi de iş bulmaktır. Ne yazık ki global kriz, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve daha pek çok nedenden ötürü ilk kaygımız "doğru işi bulmak" yerine, "bir iş bulabilmek" olmaktadır. Hatta çoğu zaman herhangibir iş bulmak kadar kötümser bir senaryo da söz konusu olabilir ki ben bu yazımızda bu konuya değinmeyi düşünmüyorum. Şu andan itibaren yazılım alanında ilerlemek istediğimiz konusunda hem fikir olduğumuzu ve buna göre bir iş bulma kaygısını taşıdığımızı düşünerek ilerlememiz daha doğru olacaktır. [Daha fazla]