RijndaelManaged Vasıtasıyla Encryption(Şifreleme) ve Decryption(Deşifre)

Bu makalemizde, Rijndael Algoritmasını kullanan Managed tiplerden RijndaelManaged sınıfı ile şifreleme (encryption) ve deşifre etme (decryption) işlemelerinin nasıl gerçekleştirilebileceğini incelemeye çalışacağız. Konu ile ilgili örneklerimize geçmeden önce .Net Framework içerisinde yer alan Cryptography mimarisinde kısaca bahsetmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Aşağıdaki şekil, .Net Framework’ te System.Securtiy.Cryptograhpy isim alanında yer alan şifreleme hiyerarşisini göstermektedir. Framework mimarisinde şifreleme sistemi ilk olarak üç ana katmandan oluşur. İlk katmanda taban sınıflar (base classes) yer alır. Bunlar SymmetricAlgorithm, AsymmetricAlgorithm ve HashAlgorithm sınıflarıdır. Bu sınıflar kendisinden türeyen ikinci katman sınıfları için temel ve ortak şifreleme özelliklerini içerirler. [Daha fazla]

Caching Mekanizmasını Anlamak - 2

Hatırlayacağınız gibi bir önceki makalemizde, web uygulamalarında caching mekanizmasını incelemeye başlamış ve ara belleğe alma tekniklerinden Output Cache yapısını incelemiştik. Output Cache tekniğinde bir sayfanın tamamının HTML içeriği ara belleğe alınmaktaydı. Oysa çoğu zaman sayfamızda yer alan belirli veri kümelerinin ara bellekte tutulmasını isteyebiliriz. Örneğin, bir alışveriş sitesinin pek çok kısmı dinamik olarak değişebilirken satışı yapılan ürünlerin yer aldığı kategori listeleri çok sık değişmez. Hatta uzun süreler boyunca aynı kalabilirler. İşte böyle bir durumda sayfanın tamamını ara belleğe almak yerine sadece kategori listesini sunan veri kümesini ara belleğe almak daha mantıklıdır. Data Caching olarak adlandırılan bu teknikte çoğunlukla veri kümeleri ara belleğe alınır. Data Caching tekniğinde verileri ara belleğe almak için System.Web.Caching isim alanında yer alan Cache sınıfı ve üyeleri kullanılmaktadır. [Daha fazla]