Linq To Sql : Arka Planda Neler Oluyor?

Veritabanı(Database) nesnelerinin programatik ortamda sınıf gibi tipler(Type) ve metod benzeri üyeler(Members) ile ifade ediliyor olması, bu tiplere ait nesne örnekleri üzerinden sorgulalamalar yapılabilmesi ihtiyacınıda ortaya çıkartmıştır. Bir veritabanı nesnesinin programatik taraftaki karşılığının nesne yönelimli(Object Oriented) bir dilde geliştirilmesi son derece kolaydır. Örneğin bir tablo(Table) göz önüne alındığında, bu tablonun kendisi bir sınıf(Class) olarak tasarlanabilir. Benzer şekilde, tablo içerisindeki alanlar(Fields) sınıf içinde yer alan birer özellik(Property) olarak düşünülebilir. [Daha fazla]

LINQ to SQL ile CRUD İşlemleri

Language Integrated Query(LINQ) mimarisi özellikle programatik ortamlarda tasarlanan nesneler üzerinde, SQL cümlelerine benzer ifadeler ile sorgulamalar yapılmasına izin vermektedir. Çok doğal olarak veritabanı(database) tarafında yer alan tablo(Table), saklı yordam(Stored Procedure), görünüm(View), fonksiyon(Function) gibi unsurlarında programatik tarafta birer varlık(Entity) olarak ifade edilebilmesi, LINQ kurallarının SQL üzerindede gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Burada varlık katmanı(Entity Layer) olarakda düşünebileceğimiz yapı üzerinde yer alan nesneler, veritabanından çekilen sonuçları saklayabilmektedir. Bunun yanında programatik ortamdaki varlıklar üzerinde yeni varlık oluşturma, güncelleme, silme gibi operasyonlarda yapılabilmektedir. [Daha fazla]