Sql 2005 XML Veri Tipini XSD ile Doğrulamak

Sql Server 2005 ile birlikte gelen en büyük yeniliklerden birisi, yeni XML veri tipidir. XML veri tipini tablolarda alanlar, stored procedure' lerde ve fonksiyonlarda parametreler veya değişkenler için kullanabilmekteyiz. Ancak asıl iyi olan nokta, XML veri tipinden herhangibir içeriğin, XSD şemaları yardımıyla doğruluğunun kontrol altına alınabilmesidir. Bir XML şeması ile ilişkilendirilmiş ve doğruluğu bu şema bilgisinde verilen kriterlere göre sağlanacak olan XML verisine, türlendirilmiş XML (Typed XML) adı verilmektedir. (Tam karşıtı olan Untyped XML verisi ise sadece well-formed olarak tanımlanmış XML içeriğini işaret etmektedir.) [Daha fazla]

Server Side SponsorShip

Bir önceki makalemizde Remoting mimarisinde istemci taraflı destek modelini incelemeye çalışmıştık. İstemci taraflı destek modelinin en büyük problemlerinden birisi, istemcilerin firewall arkasında olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu engel, sunucuların istemcilere erişimini kısıtlayacağından istemci taraflı destek modelinin çalışması garanti altına alınmamış olabilir. Bu nedenle, istemcilerin firewall arkasında olup olmadıklarının bilinmediği durumlarda kesinlikle sunucu taraflı destek (server side sponsorship) modeli kullanılmalıdır. Bu makalemizde sunucu taraflı destek modelinin işleyiş şeklinden bahsedecek ve örnek bir uygulama geliştireceğiz. [Daha fazla]

Client Side SponshorShip

Son makalemizde, remoting uygulamalarında uzak nesnelere ait kiralama sürelerinin (Lease Time) nasıl yönetilebileceğinden bahsetmiştik. Bununla birlikte bir uzak nesnenin kiralama süresinin sonlamasının ardından gelecek olan metod çağrılarında istemcilerin olmayan bir referansa erişmeye çalıştığını ve bu nedenlede çalışma zamanı istisnaları ile karşılaşabileceklerini görmüştük. Bu makalemizde, kiralama sürelerini otomatik olarak uzatmak için istemci taraflı destek modelinden (Client Side sponsorShip) nasıl yararlanabileceğimizi incemeleye çalışacağız. [Daha fazla]

.Net Remoting - Lease Time (Kiralık Süre) Yönetimi

Remoting mimarisi göz önüne alındığında dikkat çekici noktalardan bir tanesi, sunucu tarafında oluşturulan uzak nesnelerin (remote object) yaşam süreleridir. İstemciler, uzak nesnelere ait referansları kullanırken bunların yaşam sürelerini sunucu tarafındaki konfigurasyon belirler. Bu istemcilerin sunucu tarafındaki referanslara ait kaynaklara açıkça müdahale edememesinin de bir sonucu olarak görülebilir. Sunucu tarafında yapılan bu yaşam sürelerinin yönetimine kısaca Kiralık Süre Yönetimi (Lease Time Management) denmektedir. Bu makalemizde kısaca bu konuyu incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]