C# 3.0 - İlk Bakışta DLINQ

Bildiğiniz gibi uzun bir süredir Microsoft LINQ (.Net Language Integrated Query) adını verdiği ve C# 3.0' ın amacı olan bir projeyi sürdürmekte. Projenin en büyük amacı, özellikle veri üzerinde yapılabilecek sorgulama tekniklerinin dahada yaygınlaştırılması ve dil ortamına entegre edilebilmesi... [Dah fazla]

C# Temelleri : Static Olmak

Static anahtar sözcüğü C# programlama dilinde üstü kapalı yada açık bir biçimde pek çok yerde kullanılır. C# programlama dilini yeni öğrenen birisi için static anahtar sözcüğünün kullanım alanlarını bilmek önemlidir. [Dah fazla]

XML Verilerini XSD ile Yönetimli Kod Üzerinden Doğrulamak

Xml içeriğini kullandığımız pek çok platformda, verinin belirli kurallara göre yazılmış olmasını istediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Bu durum özellikle, farklı platformlar arasında taşınacak Xml tabanlı verilerin aynı kurallar dizisine uygun olacak şekilde kullanılması istendiği durumlarda karşımıza çıkmaktadır... [Dah fazla]