WCF 4.5–Built-In UDP Desteği

TCP/IP protokolünün katmanlarını incelediğimizde sırasıyla Ağ(Network), Internet, İletişim ve Uygulama katmanlarından oluştuğunu görürüz. İletişim katmanında TCP ve UDP(User Datagram Protocol) olmak üzere iki farklı protokol seçeneği bulunmaktadır. UDP protokolü, minimum kabiliyet ile hızlı bir iletişimin kullanılabilmesine olanak tanımaktadır. UDP, Transaction yönlendirmeli bir protokoldür ve TCP gibi mesajın teslim edildiğine dair bir garanti beklememektedir. Bu kontrolsüzlük, onun hızlı olmasının nedenlerinden de bir tanesidir. Diğer yandan, bu iletişim şekli nedeni ile verinin doğru iletilip iletilmediğini de kontrol etmemektedir. Pek tabi hız için söz konusu olan bu ödün vermeler güvenli olmayan bir iletişimin de doğal sonucudur. [Daha fazla]

Managed Extensibility Framework - Hello World

Günümüzde uygulamaların genişletilebilir olması önemli bir konu. Modüler olarak da nitelendirebileceğimiz bu felsefe ile bir uygulamanın kullanıcıları tarafından kolayca genişletilebilmesi amaçlanır. Hatta akıllı uygulamaların kendilerini bu şekilde genişletmesi de mümkündür. Modülerliği kazandırmak için kullanabileceğimiz farklı yöntemler vardır. Bunlardan belki de en basiti Interface tiplerini ve Reflection' ı kullanarak uygulamanın standart fonksiyonelliklerini genişletilebilir şekilde dışarıya açmaktır. Basittir ancak geliştiricinin iyi tasarlamasını gerekitir ve kod maliyeti yükselebilir. [Daha fazla]

Biyütıful Kod - Ninject ile Bir Dependency Injection Macerası

Her yazılım geliştirici özellikle büyük bir projeye girdiğinde kodlarının kaliteli olması için uğraşır. Bu yönde adımlar atar. Çoğu zaman bu bir sanata dahi dönüşebilir. Okunabilir kodlar oluşturmanın dışında, mimari açıdan büyüleyici olan, yeniden kullanılabilirliğin üst seviyede olduğu, fazla uğraşılmadan genişleyebilen ürünler ortaya çıkartmak en büyük gayelerden birisi haline gelir. Martin Fowler' ın ilkeleri sıkı sıkıya takip edilir. Kurumsal çözüm içerisinde Fluent API' ler kullanılmaya, "Dependency Injection Container" gibi kavramlar konuşulmaya başlanır. Ne kadar başarılabilir bilinmez ama amaçlardan birisi de Biyütıful Kodu ortaya çıkartmaktır. [Daha fazla]