Tek Fotoluk İpucu–54 Onda 75

Merhaba Arkadaşlar, Kendi tiplerimize ait koleksiyon nesnelerini kullanırken, Sort metodunu ele aldığımız durumlarda mutlaka neye göre karşılaştırma yapacağımızı belirtmemiz gerekmektedir. Bu amaçla IComparer veya IComparable gibi arayüzleri(Interface) ve bunların generic versiyonlarını kullanırız.... [Daha fazla]

Priority Queue Collection

Temel olarak bu tip bir koleksiyon Queue(FIFO - First In First Out ilkesine göre çalışmaktadır) ve Stack(LIFO - Last in First Out ilkesine göre çalışmaktadır) tipinden olanlarına benzer. Bu tip koleksiyonlar(generic karşılıkları da dahil olmak üzere), bildiğiniz gibi tek boyutludur. [Daha fazla]

Tip Güvenli (Type Safety ) Koleksiyonlar Oluşturmak - 2

Bir önceki makalemizde tip güvenli koleksiyon nesnelerimizi CollectionBase sınıfı yardımıyla nasıl oluşturabileceğimizi incelemiştik. CollectionBase bize ArrayList benzeri koleksiyon sınıflarını yazma fırsatı vermektedir. Diğer yandan Hashtable koleksiyonunda olduğu gibi key (anahtar) - value (değer) çiftlerinden oluşacak tip güvenli bir koleksiyon sınıfı yazmak isteyebiliriz. Bu durumda, DictionaryBase sınıfından yaralanabiliriz. DictionaryBase sınıfıda CollectionBase sınıfı gibi abstract yapıdadır. Yani kendisini örnekleyemeyiz. Temel olarak DictionaryBase key-value çiftlerine sahip bir koleksiyonun kullanması gereken üyeleri sunan arayüzlerden türemiştir. Yani IDictionary, IEnumerable ve ICollection arayüzlerini uyarlamaktadır. Dikkat ederseniz CollectionBase sınıfınında türediği IEnumerable ve ICollection arayüzleri DictionaryBase içinde söz konusudur. [Daha fazla]

Tip Güvenli (Type Safety ) Koleksiyonlar Oluşturmak - 1

Tip güvenliğini sağlamak her zaman için önemli unsurlardan birisidir. Koleksiyon tabanlı nesneleri kullanırken çoğu zaman istediğimiz tip güvenliğini sağlayamayabiliriz. Buradaki en büyük etken, koleksiyon tabanlı nesnelerin object tipinden referanslar taşıyor olmasıdır. Bazen kendi belirlediğimiz tip dışında, başka her hangi bir tip barındırmasına izin vermek istemediğimiz yapıda koleksiyon nesnelerine ihtiyacımız olur. Böyle bir koleksiyon nesnesinin en büyük avantajı az önce bahsettiğimiz tip güvenliğini sağlamasıdır. [Daha fazla]

ArrayList Koleksiyonu ve DataGrid

Bugünkü makalemizde, veritabanlarındaki tablo yapısında olan bir ArrayList'i bir DataGrid kontrolüne nasıl veri kaynağı olarak bağlayacağımızı inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi ArrayList bir koleksiyon sınıfıdır ve System.Collections isim uzayında yer almaktadır. Genelde ArrayList koleksiyonlarını tercih etmemizin nedeni, dizilere olan üstünlüklerinden kaynaklanmaktadır. [Daha fazla]

Stack ve Queue Koleksiyon Sınıfı

Bugünkü makalemizde Stack ve Queue koleksiyon sınıflarını incelemeye çalışacağız. Bir önceki makalemizde bildiğiniz gibi, HashTable koleksiyon sınıfını incelemeştik. Stack ve Queue koleksiyonlarıda, System.Collections isim alanında yer alan ve ortak koleksiyon özelliklerine sahip sınıflardır. [Daha fazla]

HashTable Koleksiyon Sınıfı

Bugünkü makalemizde HashTable koleksiyon sınıfını incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Koleksiyonlar System.Collections namespace'inde yer almakta olup, birbirlerinin aynı veya birbirlerinden farklı veri tiplerinin bir arada tutulmasını sağlayan diziler oluşturmamıza imkan sağlamaktadırlar. Pek çok koleksiyon sınıfı vardır. [Daha fazla]