Microsoft.Net Services - Service Bus için REST Tabanlı Hello World

Bir önceki yazımızda Microsoft.Net Services alt yapsının önemli parçalarından birisi olan Service Bus hizmetini incelemeye çalışmış ve basit bir Hello World uygulama koleksiyonu geliştirmiştik. Bu yazımızda ise REST bazlı geliştirilen bir WCF servisine herhangibir tarayıcı yardımıyla HTTP Get metoduna göre, Service Bus üzerinden nasıl ulaşabileceğimizi incelemeye çalışacağız... [Daha fazla]

Ado.Net Data Services 1.5 CTP2 - Data Binding Bölüm 2

Hatırlayacağınız gibi bir önceki yazımızda, Ado.Net Data Service için istemci taraflı veri bağlama işlemlerinde DataServiceCollection kolekisyonunu değerlendirmeye çalışmış ve istemci tarafında bu konuyu ele almak için basit bir WPF uygulaması geliştirmiştik. Bir önceki örneğimiz aslında tek yönlü veri bağlama işlemine örnek olmasında rağmen, iki yönlü modeli de desteklemektedir. [Daha fazla]

Task Parallel Library(TPL) - Detached Tasks [Beta 2]

Bir önceki yazımızda Task Parallel Library tarafında .Net Framework 4.0 Beta 2 tabanlı olarak iptal işlemleri(Task Cancellation) için yapılan değişikliklere değinmeye çalışmıştık. TPL tarafında yapılan değişikliklerden birisi de iç içe çalışan Task' ler arasındaki Parent - Child ilişkiye yönelik olarak yapılmıştır. Aslında basit bir davranış değişikliği olduğunu söyleyebiliriz. Konuyu daha net kavramak amacıyla aşağıdaki örnek kod parçasını göz önüne alalım. [Daha fazla]

Ado.Net Data Services 1.5 CTP2 - Data Binding Bölüm 1

Ado.Net Data Services v1.5 ile birlikte istemci tarafına getirilen DataServiceCollection isimli koleksiyonun veri bağlama işlemlerinde kullanılabilmekte olup, CTP2 versiyonunda dahada iyileştirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre istemci tarafı için üretilen kütüphanede(Client Library) kolaylaştırıcı değişiklikler yapıldığı söylenebilir. DataServiceCollection koleksiyonu ObservabelCollection tipinden türemekte olup, INotifyPropertyChanged ve INotifyCollectionChanged arayüzlerini(Interface) uygulamaktadır. Aşağıdaki Object Browser çıktısında bu tipin içeriği açık bir şekilde görülmektedir. [Daha fazla]

WF 4.0 : WorkflowInvoker ile Single Thread, WorkflowApplication ile Multi-Thread [Beta 2]

WF 4.0 öncesinde bir Workflow örneğini çalıştırmak için WorkflowRuntime sınıfından yararlanılmaktadır. Aşağıdaki kod parçasında Visual Studio 2008 üzerinde geliştirilen basit bir WF örneğinin çalıştırılması için otomatik olarak üretilen kod görülmektedir. Ancak Workflow Foundation 4.0 içerisinde bir Workflow örneğini çalıştırmak için iki farklı yol sunulmaktadır. İlk yol daha önceki yazı ve görsel derslerimizde de sıklıkla bahsettiğimiz WorkflowInvoker sınıfına ait static Invoke metodunun kullanılmasıdır. Bu tekniğin en önemli özelliği Workflow örneğinin çalıştığı uygulamaya ait Thread içerisinde senkron olaran yürütülmesini sağlamasıdır. Dilerseniz ne demek istediğimize basit bir örnek yardımıyla bakmaya çalışalım. Visual Studio 2010 Ultimate Beta 2 sürümü üzerinden oluşturduğumuz Workflow Console Application içerisinde aşağıdaki Workflow1 içeriği göz önüne alınmaktadır. [Daha fazla]