Asp.Net 2.0 ile Cross-Page Posting

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 (Asp.Net Whidbey) ile, başka sayfalara veri postalama işlemlerinin nasıl ele alındığını ve uygulandığını incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi, Asp.Net 1.0 / 1.1 ile gelen yeniliklerden en önemlisi, sayfaların kendi kendilerine form verilerini postalayabilme kabiliyetleridir. Öyleki, Asp.Net ile geliştirilen web sayfaları aslında birer sınıf nesnesi olduklarından, sayfa üzerindeki form kontrollerine ve değerlerine kolayca erişilebilmektedir. Ancak bazı zamanlarda, sayfalarımızda yer alan form verilerini başka sayfalara göndermek isteyedebiliriz. İşte Cross-Page Posting olarak adlandırılan bu işlemlerin, Asp.Net 2.0 ile gerçekleştirilmesi hem daha kolay hemde daha etkili hale getirilmiştir. [Daha fazla]

Localization (Yerelleştirme) 2 - Dil Desteği

Bir önceki makalemizde hatırlayacağınız gibi, .net ile geliştirilen uygulamaların belirli kültürler için nasıl yerelleştirilebileceğini incelemeye başlamıştık. İlk bölümde, belirli bir kültürün daha çok sayısal, tarihsel ve sıralama formatları üzerinde durduk. Bu bölümde ise, yerelleştirmede daha da önemli olan bir konuya, uygulamaların farklı dillere göre destek vermesine değineceğiz. [Daha fazla]

Localization (Yerelleştirme) - 1

Dünya çapında yada başka bir deyişle global çapta uygulamalar geliştirilirken karşılaşılabilecek zorluklardan birisi, uygulamanın farklı kültür ve dil seçeneklerine göre çalışabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Eski programlama dilleri göz önüne alındığında, özellikle farklı dil desteği sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi tam anlamıyla bir kabus olmuştur. Söz gelimi 2 dile destek verecek bir uygulama geliştirilmek istendiğinde, her iki dil içinde farklı uygulama kodları yazılması gerekirdi. Böyle bir durumda, uygulamanın piyasaya sürülmesinden sonra yapılacak güncelleme paketleri içinde aynı durum söz konusuydu. Dahası, 3ncü bir dilin desteğinin sağlanması için, aynı projenin bu kezde bu dil için geliştirilmesi gerekmekteydi. Dil çeşitliliğinin yanı sıra, aynı dili konuşan fakat farklı takvimler, farklı parasal formatlar, farklı sayısal formatlar hatta farklı sıralamalar kullanan kültürler işin içine sokulduğunda durum tam anlamıyla bir paradoks haline gelmektedir. [Daha fazla]