Xml Web Servislerine Giriş - 2

Bu makalemizde, bir Xml Web Servisinin Visual Studio ile nasıl oluşturulabileceğini ve bir web sayfası üzerinden nasıl çağırılıp kullanılabileceğini incelemeye çalışacağız. Visual Studio.Net ortamında bir web servisi geliştirmek için, ilk olarak New Project bölümünden, ASP.NET Web Service şablonu seçilir. Visual Studio.Net, yerel makinede bu web servisi için gerekli fiziki ve sanal klasörleri, otomatik olarak oluşturacaktır. Notepad editoründe yazdığımız örneğin aynısını, Visual Studio.Net ortamında gerçekleştireceğimizden, proje ismi olarak GeoWebServis' i kullanalım. Bu aynı zamanda web servisimizin varsayılan isim alanı (default namespace ) olacaktır. [Daha fazla]

Xml Web Servislerine Giriş - 1

Bir Web Servisi, uzak istemcilerin başvuruda bulunduğu çeşitli işlevsel metod çağırımlarını bardındırdan, çok yönlü ve merkezileştirilmiş bir ünitedir. Bir web servisi, çok sayıda istemci tarafından erişilebilen bir yapıya sahiptir. Onu diğer dağıtık nesne modellerinden farklı kılan sahip olduğu alt yapı sistemi sayesinde, platform bağımsız uygulanabilirliği sağlamasıdır. Web servislerinin geliştirilmesinde en büyük etken, özellikle bir merkezdeki uygulamalar üzerinde, ortak amaçları gerçekleştiren işlevselliklere sahip nesnelerin, geliştirildikleri ağın iletişim protokolü gibi kısıtlamaların varlığıdır. [Daha fazla]

Ado.Net 2.0 ve Sql Komutlarını Asenkron Olarak Yürütmek - 2

Hatırlayacağınız gibi bir önceki makalemizde, sql komutlarının asenkron olarak yürütülmesi için kullanılan tekniklerden birisi olan polling modelini incelemiştik. Polling modeli basit olmakla birlikte, iş yükü fazla olan hacimli sql komutlarının asenkron olarak çalıştırılmasında çok fazla tercih edilmemelidir. Bu tip sorguların yer aldığı asenkron yürütmelerde, CallBack veya Wait modellerini kullanmak verimliği arttırıcı etkenlerdir. Bu makalemizde CallBack modelini kısaca incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

Ado.Net 2.0 ve Sql Komutlarını Asenkron Olarak Yürütmek - 1

Bir önceki makalemizde MARS etkisini incelemiş ve aynı bağlantı üzerinden birden fazla sayıda sonuç kümesine nasıl erişebileceğimizi görmüştük. Her ne kadar, aynı anda birden fazla sonuç kümesine erişebilsekte, halen daha MARS modeli, sql komutları ile eş zamanlı çalışan kodlar ve asenkron yürütülebilen diğer sql komutları için yeterli değildir. [Daha fazla]

Ado.Net 2.0 ile Mars' a Ayak Basıyoruz

Bu makalemizde, MARS (Multiple Active Results Sets) kavramını incelemeye çalışacağız. MARS kavramı Ado.Net 2.0 mimarisine monte edilmiş yeni bir yapıdır. Bu yapının bize sağladığı avantajları anlayabilmek için, Ado.Net 1.0/1.1 sürümlerinin kabiliyetlerine ve kısıtlamalarına kısaca bir göz atmak gerekmektedir. [Daha fazla]

Ado.Net 2.0 ve Toplu Güncelleme İşlemleri (Batch-Updates)

Toplu güncelleştirme işlemleri, birden fazla sql ifadesinin (insert,update,delete,select gibi) arka arkaya gelecek şekilde ancak tek bir seferde çalıştırılmasını baz alan bir tekniktir. Ado.Net 2.0 ile, toplu güncelleştirme işlemlerine daha fazla fonksiyonellik kazandırılmıştır. Bu koşul elbetteki toplu güncelleştirme işlemlerini destekeleyen veritabanı sunucuları üzerinde geçerli olmaktadır. Şu an için, yönetimsel kodda yer alan Oracle ve Sql nesnelerinin desteklediği bu fonksiyonelliği kazanmak için aşağıda prototipi verilen ve SqlDataAdapter yada OracleDataAdapter sınıflarına ait olan, UpdateBatchSize özelliği kullanılmaktadır. [Daha fazla]

Ado.Net 2.0 ve Bulk-Data Kopyalama Mekanizması

Sql Server'da bir veritabanı tablosundan, başka bir hedef tabloya veri taşıma işlemi bulk-data kopyalama olarak adlandırılır. Veritabanı yöneticileri çoğunlukla bu operasyonu gerçekleştirmek amacıyla, BCP adı verilen komut satırı aracını kullanırlar. Burada amaç, kaynak tablodaki satırların veya bir satır kümesinin farklı konumda olabilecek bir tabloya taşınmasıdır. Hedef tablo aynı veritabanında olabileceği gibi, diğer bir sql sunucusu üzerindeki başka bir veritabanında da yer alabilir. Ado.Net 2.0' da SqlClient isim alanına eklenen yeni sınıflar yardımıyla bu işlemleri yönetimli kodda (managed-code) gerçekleştirme imkanına da artık sahibiz. Bu makalemizde, bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz yeni Ado.Net 2.0 sınıflarını incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ve ObjectDataSource Kontrolü

Bu makalemizde ObjectDataSource bileşenini incelemeye çalışacağız. ObjectDataSource bileşeni Asp.Net 2.0 ile gelen yeni bileşenlerden birisidir. Görevi, 3 katlı mimarinin uygulanması halinde, verikaynağı ile sunum katmanında yer alan veri bağlı kontroller arasındaki veri alışverişinin, iş katmanı üzerindeki herhangibir nesne yardımıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır. Başka bir deyişle, veri-bağlı kontroller ile, iş katmanında yer alan iş nesnesi arasındaki iletişimi sağlamaktadır. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ve Master Page Kavramı

Bu makalemizde, Master Pages kavramına giriş yapacak ve web uygulamalarının geliştirmesinde yaşamımıza getirdiği kolaylıkları incelemeye çalışacağız. Internet sitelerini göz önüne aldığımızda, siteye ait sayfaların sıklıkla aynı şablonları kullandığını görürüz. Özellike, header, footer, navigasyon ve advertisement alanları, çoğunlukla siteye ait tüm sayfalarda aynı yerlerde kullanılır. Bu, siteye ait sayfaların standart olarak aynı görünümde olmasını sağlamakla kalmaz, değişen içeriğinde ortak bir şablon üzerinde durmasına imkan tanır. Peki Asp.Net 2.0' ın bu kullanım için getirdiği yaklaşıma gelene kadar, sayfalarda ortak olarak kullanılan ve tasarımsal olarak sayfa koordinatlarında aynı yerlerde yer alan bu unsurlar hangi teknikler ile oluşturulmuştur? [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 DetailsView Kontrolü ile Insert,Update,Delete

Bu makalemizde, Whidbey ile gelen yeni kontrollerden birisi olan DetailsView bileşeni ile, satır ekleme, silme ve güncelleme gibi işlemlerin nasıl yapıldığını incelemeye çalışacağız. Bununla birlikte öncesinde, DetailsView kontrolünü genel hatları ile kısaca araştıracağız. DetailsView kontrolü, Asp.Net 2.0' a eklenen yeni data-bound kontrollerinden birisidir. Bu kontrolün en büyük özelliği, t zamanında sadece bir satır verinin gösterilmesini sağlamasıdır. Bu noktada GridView kontrolünden ayrılmasına rağmen, bir veri kümesi üzerinden navigasyon linkleri yardımıyla hareket edilmesinede izin verir. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 GridView Kontrolünde Update,Delete İşlemleri

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile gelen yeni kontrollerden birisi olan GridView kontrolü üzerinde, veri güncelleme ve veri silme gibi işlemlerin nasıl yapılacağını incelemeye çalışacağız. Asp.Net 2.0 ve dolayısıyla Framework 2.0, özellikle veri bağlı kontrollerde, yazılım geliştiricilerin sıklıkla yaptıkları rutin işlemlerin dahada kolaylaştırılmasına izin veren mimari yaklaşımları benimsemektedir. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ve TreeView Kontrolü

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile birlikte gelen yeni kontrollerden birisi olan TreeView kontrolü ile, özellikle Xml tabanlı veri kaynaklarına ait bilgilerin, internet ortamında hiyerarşik bir yapıda nasıl gösterilebileceğini incelemeye çalışacağız. Bir önceki makalemizden hatırlayacağınız gibi, site içinde son kullanıcıya akıllı navigasyon hizmeti sunabilmek için sitemap dosyalarından faydalanabileceğimizi ve bu dosyalara ait Xml içeriğinin, SiteMapPath kontrolü ile sayfalarımızda gösterilebileceğinden bahsetmiş ve basit bir örnek geliştirmiştik. Benzer işlevselliğe TreeView kontrolü yardımıyla daha kuvvetli bir biçimde sahip olabiliriz. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ve Temalar (Themes)

Bir internet sitesini önemli kılan özellikler, sayfalarının font, renk, nesne yerleşimleri ile kontrollere ait görsel özellikleri açısından birbirleriyle olan uyumluluklarıdır. Bu anlamda, çoğu zaman sayfalara CSS stilleri uygulanır ve web uygulamasındaki tüm görsel öğelerin aynı font, renk vb özelliklere sahip olması sağlanır. Asp.Net 2.0, bu tarz stillerin çeşitli seviyelerde uygulanmasını sağlayacak yeni bir özellik sağlamaktadır. Themes (Temalar). İşte bu makalemizde, Asp.Net 2.0'da yer alan temaların, hangi seviyelere, nasıl ve ne şekilde uygulanabileceğini incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 için Site Map Kullanımı

Bu makalemizde, web sitelerinde özellikle sayfalar arasındaki hareketlerde, kullanıcıların nerede olduklarını bilmelerine yardımcı olan site haritaları üzerinde duracağız. Bununla birlikte, site haritalarının Asp.Net 2.0' daki kullanım yollarından birisini sağlayan SiteMapPath sunucu kontrolünü kısaca incelemeye çalışacağız. Internet sitelerinin çoğu, pek çok web sayfasından oluşur. Bu sayfalar arasında her zaman için bir ilişki ve hiyerarşi söz konusudur. Dolayısıyla kullanıcılar, internet sitelerine ait sayfalarda gezinirken, onlara sitenin neresinde olduklarını göstermek ve bulundukları sayfaya nereden geldiklerini belirtmek, sitenin mantıksal ve anlamsam bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ve Code Klasörü

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile gelen tanımlanmış klasörlerden (defined folders), Code klasörünün nasıl kullanıldığını incelemeye çalışacağız. Asp.Net 1.0/1.1 ile uygulama geliştirirken, solution içindeki herşey bir dll içinde (assembly) toplanır. Asp.Net 2.0 ise, dosya tabanlı (file-based) yaklaşım adı verilen yeni bir teknik kullanır. Bu tekniğe göre, solution, dosyalar ve klasörler sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemin faydası, otomatik derleme özelliğine sahip olmasıdır. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ile Veri Kümelerinde Sayfalama İşlemleri

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile geliştirilen sayfalarda, veri kümeleri üzerinde sayfalama işlemlerinin nasıl yapıldığını incelemeye çalışacağız. Sayfalama işlemleri, özellikle internet(intranet) uygulamalarında yaygın şekilde kullanılan bir tekniktir. Burada, veri kümesine ati olan satırlar, DataGrid gibi bir kontrolde gösterilirken, sayfalara ayrılırlar. Böylece veri kümesine ait satırlar arasında toplu geçiş yapmamıza imkan sağlayan, navigasyon seçeneklerine sahip olmuş oluruz. [Daha fazla]