Ado.Net Data Services 1.5 - Projections

Çok zaman değil daha bir sene öncesine kadar Astoria kod adlı Ado.Net Data Services konusunu incelemeye başlamıştım. Entity Framework veya Custom LINQ Provider' ları ile sunulan veri kümelerine, REST bazlı olarak URL sorgular atılabilmesini sağlayan ve özellikle Silverlight gibi RIA içeriklerinde son derece kıymetli olan bir servis uygulaması olarak değerlendirebileceğimiz bu konu ile ilişkili ilk paylaşımlarımı yaptıktan sonra araya WCF 4.0, WF 4.0, Design Patterns, Design Principles, .Net RIA Services gibi konular girdi. [Daha fazla]

WCF 4.0 Yenilikleri - DataContractResolver ile Dinamik Tip Çözümleme(Dynamic Type Resolution) [Beta 1]

Hatırlayacağınız üzere bir önceki yazımızda, WCF serileştirme işlemlerinde Known Types sorunsalını değerlendirmeye çalışmıştık. Bu sorunsalın giderilmesinde ele alınan tekniklerden biriside KnownType niteliğinin(Attribute) kullanılmasıyıdı. Ama istersek servise uygulanacak ServiceKnownType niteliği ve başka diğer teknikleri de değerlendirebileceğimizden bahsetmiştik. Ne varki tüm bu teknikler static bir model sunmaktadır. WCF 4.0 ile birlikte, tip çözümlemelerinin(Type Resolution) dinamik olarak ele alınmasını sağlayan DataContractResovler isimli abstract bir sınıfın geldiği görülmektedir. Bu sınıf System.Runtime.Serialization.dll assembly' ının .Net Framework 4.0 versiyonunda yer almaktadır. Abstract bir sınıf olması, türetmede(Inheritance) kullanıldığı takdirde anlam kazanacak bir tip olduğunu ifade etmektedir. [Daha fazla]