.Net Remoting - Synchronous, Asynchronous, OneWay

Remoting gibi mimarilerde bazen istemcilerin (clients) çağırdıkları uzak nesnelere (remote objects) ait metodların dönüş süreleri uzun zaman alabilir. Bu gibi durumlarda istemci doğal olarak, uzak nesne üzerinden çağırdığı metodun geri dönüşünü beklemek durumunda kalır. Dolayısıyla istemci uygulamanın, uzak nesne çağırımına paralel olarak yürütebileceği işlemler var ise bunlarda askıda kalacaktır. Bunun değişik nedenleri olabilir. Gerçektende işlemler uzun sürebilir. Örneğin veritabanı bazlı işlemlerin uzak sunucular üzerinde gerçekleştiği remoting uygulamalarında sıkça rastlanabilen bir durumdur. Varsayılan olarak istemci tarafında eğer hiç bir özelleştirme yapılmaz ise, senkron(Synhronous) çalışan bir yapı söz konusudur. Bu makalemizde Senkron model ile başlayıp, Asenkron ve OneWay metod çağırım modellerini incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

.Net Remoting ve Event Mimarisi

Remoting mimarisinde temel amaç, istemcilerin uzak nesnelere (remote objects) erişmelerini sağlamak ve bu nesneler üzerindeki metodları çalıştırmaktır. .Net Remoting için en çok kullanılan model Marshall By Referance modelidir. Bu modelde istemciler uzak nesneler ile, sunucu üzerinde oluşturulan uzak nesne referansları yoluyla konuşurlar. Ancak bazı durumlarda, uzak nesnelerin yer aldığı sunucu uygulamalar, istemciler üzerinde yer alan metodları çalıştırmak isteyebilir. Böyle bir durumda roller süreç içerisinde istemci ve sunucu arasında değişime uğrar. Yani istemciler sunucudaki uzak nesnelere erişebilirken, sunucuda istemciler üzerindeki nesnelere erişebilmektedir. Bu modelin gerçekleşmesi için özellikle olay güdümlü programlanın can damarı olan temsilci (delegate) ve event (olay) tipleri kullanılmaktadır. [Daha fazla]

.Net Remoting ve Factory Design Pattern

Factory Design Pattern (Fabrika Tasarım Deseni), istemcilerin ihtiyaç duyduğu nesneleri oluşturmak için özel bir nesnenin kullanıldığı mimariyi ele alır. Öyleki bu tasarım deseninde istemcinin, kullanacağı asıl nesnenin nasıl üretileceği hakkında herhangibir bilgiye sahibi olması gerekmez. Bu örnekleme işini üstlenen fabrikanın (Factory) kendisidir. Biz bu makalemizde, Factory Design Pattern' in .Net Remoting içerisinde kullanılışını incelemeye çalışacağız. Makaleyi kolay takip edebilmeniz açısından Remoting ile ilgili temel bilgilere aşina olmanız önemlidir. Factory tasarım deseninin 3 önemli parçası vardır. Client, Factory ve Product. [Daha fazla]

Web Servisleri İçin Dört Püf Nokta

Web Servislerini yazmak ve kullanmak, çoğu zaman bir web service projesi oluşturmak ve istemci tarafında Add Web Reference tekniği ile oluşturulan proxy sınıfını kullanmaktan ibaret basit bir mimari olarak düşünülür. Ancak sanılanın aksine Web servislerinin yazılmasında ve kullanılmasında dikkate değer çeşitli püf noktalar vardır. İşte bu makalemizde bu püf noktalardan dördünü maddeler halinde incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

XPath ve .Net

XPath, XML dökümanları üzerinde basit tipte sorgulamalar yapmamıza izin veren bir dildir. Yapısı gereği kullanıldığı pek çok alan vardır. Örneğin XQuery içinde yada bir XSLT dökümanında bu dilin izlerine rahatlıkla rastlayabilirsiniz. Tam olarak yaptığı işin, XML dökümanı içerisinde lokasyon aramak ve bulmak olduğunu söyleyebiliriz. XPath, herhangibir Xml verisi üzerinde arama ve konumlandırma işlemini gerçekleştirmek için Document Object Model' i kullanılır. Yani, xml verisinin bellekteki hiyerarşik ağaç yapısını ele alır. Bunun içinde Xml verisinin yapısal (structural) metadata bilgisine bakar. XPath başlı başına bir dildir ve bu konu ile ilgili yazılmış kitaplar vardır. ( Size eski olmasına rağmen Sams' ın XPath Kick Start : Navigating XML with XPath 1.0 and 2.0 kitabını tavsiye edebilirim.) [Daha fazla]