Screencast - Ajax Enabled WCF Service’ lerin Silverlight ile Kullanılması

Merhaba Arkadaşlar,

Daha önceki görsel derslerimizde WCF RIA Service ve Proxy bazlı WCF Service örneklerinin, Silverlight tarafında nasıl kullanılabildiklerini yeri geldikçe irdelemeye çalışmıştık. Silverlight uygulamalarının ASP.NET gibi Web ortamlarında sunulduğu göz önüne alındığında, kullanabileceği servis tiplerinden birisi de AJAX enabled WCF servisleridir ki özellikle Web Form' lar üzerinde bu tip servisler sıklıkla kullanılmaktadır. Söz gelimi otomatik metin tamamlama işlemlerinde...(Aslında AJAX tabanlı WCF Service' leri dışında ASMX tipindeki AJAX Service' leri de söz konusudur ama bu görsel dersimizde ele alınmamaktadır)

İşte bu görsel dersimizde öncelikli olarak bir AJAX Enabled WCF Service geliştirip, bunu örnek bir Silverlight uygulamasında nasıl kullanabileceğimizi görmeye çalışıyor olacağız. Geliştireceğimiz örnekte servis ve Silverlight uygulamasının aynı domain içerisinde yer aldıklarını farz ediyor olacağız ki ilerleyen görsel derslerimizde ayrı domain' lerdeki servisleri nasıl değerlendirebileceğimizi de incelemeye çalışacağız. E haydi o zaman, ne duruyorsunuz? NedirTv? sponsorluğunda hazırladığımız görsel dersimizi izleyin.

Not : Dersin ilerleyen kısımlarında, arka planda bizim ufaklığın ve onu memnun etmeye çalışan ev ahalisinin derinden gelen seslerini duyabilirsiniz. Ama dikkati dağıtacak derecede olmayacaktır.

Süre : 14:27

Dosya Boyutu : 24 Mb

Download Etmek veya İndirmek İçin

SilverlightApplication6.rar (100,34 kb) [Örnek Visual Studio 2010 RC Sürümü üzerinde geliştirimiş ve test edilmiştir]

Yorum ekle

Loading