DataGrid Denetimi Üzerinde Sıralama(Sorting) İşlemi

Değerli Okurlarım, Merhabalar.

Bugünkü makalemizde,  bir Web Sayfası üzerinde yer  alan DataGrid kontrolü üzerinde tıklanan kolon başlığına gore sıralama  işleminin manuel olarak nasıl yapılacağını işleyeceğiz.   Konu  teknik ağırlığa  sahip olduğu için hemen  kodlara geçmek istiyorum.

Uygulamamız  , C# ile yazılmış bir Web Application. Bir  adet herhangibir  özelliği belirlenmemiş  DataGrid kontrolü içermekte. Aspx sayfamızın kodlarına  göz atıcak olursak, DataBound tagları içerisinde yer  alan  SortExpression ifadeleri ve DataGrid  tagında yer alan, OnSortCommand ifadesi bizim anahtar  terimlerimizdir. SortExpression  ifadesi, kolon başlığına  tıklandığında ilgili veri  kümesinin hangi  alan  adını göz önüne alacağını belirlemek için kullanılır. OnSortCommand  değeri ise, SortExpression ifadesinin işlenerek sıralamanın  yapılacağı kodları içeren procedure  adına işaret etmektedir. Bu bilgiler ışığında izleyeceğimiz  yol şudur;

1- DataBound tagları içinde  SortExpression değerlerini  belirlemek.
2- DataGrid  tagı içinde,  OnSortCommand olayı için metodu  belirlemek.
3- OnSortCommand olayı için  ilgili metodu geliştirmek.

Şimdi  öncelikle default.aspx sayfamızın içeriğine  bir bakalım. 

Şimdi ise code-behind kısmında yer   alan default.aspx.cs  dosyamızın içeriğine  bir bakalım.

SqlConnection conFriends;
SqlDataAdapter da;
DataTable dtKitaplar;
DataView dvKitaplar;
/* Sql sunucumuzda yer alan Friends isimli veritabanına bağlanıyoruz. Buradan Kitaplar isimli tablodaki verileri SqlDataAdapter nesnemiz ile alıp dataTable nesnemizin bellekte işaret ettiği yere aktarıyoruz. Daha sonra ise dataTable nesnemizin defaultView metodunu kullanarak, dataView nesnemizi varsayılan tablo görünümü ile dolduruyoruz. Eğer sayfalarımızda sadece görsel amaçlı dataGrid'ler kullanacaksak yada başka bir deyişle bilgilendirme amaçlı veri kümelerini sunacaksak DataView nesnelerini kullanmak performans açısından fayda sağlıyacaktır.*/

public void Baglan()
{
   conFriends =new SqlConnection("Data source=localhost;integrated security=sspi;initial catalog=Friends");
   da=new SqlDataAdapter("Select ID,Adi,Yazar,BasimEvi,Fiyat From Kitaplar",conFriends);
   dtKitaplar=new DataTable("Kitap Listesi");
   da.Fill(dtKitaplar);
   dvKitaplar=dtKitaplar.DefaultView;
   DataGrid1.AutoGenerateColumns=false; /* DataGrid nesnemizin içereceği kolonları kendimiz belirlemek istediğimizden AutoGenerateColumns özelliğine false değerini atadık.*/
   DataGrid1.AllowSorting=true; /* AllowSorting özelliğine true değerini aktardığımızda, DataGrid'in başlık kısmında yer alan kolon isimlerine tıkladığımızda bu alanlara göre sıralama yapabilmesini sağlamış oluyoruz. */
}
/* Sirala isimli metodumuz, DataGrid tagında OnSortCommand için belirttiğimiz metoddur. Bu metod ile , bir kolon başlığına tıklandığında yapılacak sıralama işlemlerini belirtiyoruz. Bu metod, DataGridSortCommandEventArgs tipinde bir parametre almaktadır. Bu parametremizin SortExpression değeri, tıklanan kolon başlığının dataGrid tagında,bu alan ile ilgili olan DataBound sekmesinde yer alan SortExpression ifadesine atanan değerdir. Biz bu değeri alarak DataView nesnemizin Sort metoduna gönderiyoruz. Böylece DataView nesnesinin bellekte işaret ettiği veri kümesini e.SortExpression özelliğinin değerine göre yani seçilen alana göre sıralatmış oluyoruz. Daha sonra ise yaptığımız işlem DataGrid kontrolümüzü tekrar bu veri kümesine bağlamak oluyor.*/

public void Sirala(object sender,DataGridSortCommandEventArgs e)
{
   lblSiralamaKriteri.Text="Sıralama Kriteri : "+e.SortExpression.ToString();
   dvKitaplar.Sort=e.SortExpression;
   DataGrid1.DataSource=dvKitaplar;
   DataGrid1.DataBind(); 
}
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
   Baglan();
   DataGrid1.DataSource=dvKitaplar;
   DataGrid1.DataBind();
}

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve kolon başlıklarına tıklayarak sonuçları izleyelim. İşte örnek ekran görüntüleri.

Şekil  1. Kitap Adına gore sıralanmış hali.

Şekil  2. ID alanına gore sıralanmış hali.

Şekil   3. Yazar  adına gore sıralanmış hali.

Geldik bir makalemizin daha sonuna, bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim.

Yorum ekle

Loading