C# 4.0 - Seçilebilen, İsimlendirilebilen Parametreler(Named and Optional Parameters), ref' i Görmezden Gelmek(Ommit Ref) ve PIA için Yenilikler

Bir önceki blog yazımızda C# 4.0 ile birlikte gelen önemli yeniliklerden birisi olan dynamic kavramına değinmeye çalışmıştık. Elbetteki C# 4.0 ile birlikte gelen başka yeniliklerde var. Bu yeniliklerde, diğerleri gibi belirli ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. Öncelikli olarak bu ihtiyaçları ortaya koymaya çalışıyor olacağız. Bu nedenle PDC 2008'de dağıtılan Visual Studio 2010(PreBeta) sürümü ile yazdığım aşağıdaki kod parçasını bir süreliğine göz önüne alalım. [Daha fazla]

C# 4.0 - Dynamic Olmak

Uzun bir süredir (son bir senelik zaman dilimi içerisinde) C# 4.0 ile birlike gelen yeniliklerden haberdarız. Şöyle bir kaç sene öncesini hatırlıyorum da...Cool Visual Studio 2005, Whidbey kod adı ile yayınlanmış ve C# 2.0 ile birlikte gelen pek çok yenilik olmuştu... [Daha fazla]