Ruby Kod Parçacıkları - 13 (Exception Handling)

Malumunuz hata yönetimi(Error Handling) oldukça önemli bir konu. Bu amaçla .Net/Java gibi çalışma zamanı motoru olan ortamlarda genellikle Exception yönetim mekanizmaları kullanılmakta. Benzer durum Ruby programlama dili için de söz konusu. Aşağıdaki kod parçacığında hata yönetiminin Ruby tarafında nasıl ele alındığını temel anlamda incelemeye çalışıyoruz(Aslında beni benden alan rescue, retry ve ensure kullanımlarıdır. Söylemeden geçmek istemedim.) [Daha fazla]

Paralel Programlamada İstisna Yönetimi

Task örneklerinin kullanıldığı senaryolarda, bloklar içerisinde yer alan işlevselliklerin doğurabileceği çalışma zamanı istisnalarını ele almak, son derece önemlidir. Nitekim paralel çalışmakta olan blokların beklenmedik bir şekilde sonlandırılması söz konusudur. İşte bu yazımızda Task örnekleri içerisinde oluşabilecek istisnaların nasıl ele alınabileceğini incemelye çalışıyor olacağız. [Daha fazla]

Kendi İstina Nesnelerimizi Kullanmak (ApplicationException)

İstisna yakalama mekanizması (Exception Handling) dotNet mimarisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu mekanizma sayesinde uygulamalarımızın kilitlenmesi ve istem dışı bir şekilde sonlandırılmaya zorlanmasının önüne geçmiş oluruz. Framework içerisinde önceden tanımlanmış pek çok istisna sınıfı mevcuttur. Bu sınıflar yardımıyla, çalışma zamanında oluşabilecek istisnai durumlar kolayca tespit edilebilmektedir. [Daha fazla]