WCF 4.5–Built-In UDP Desteği

TCP/IP protokolünün katmanlarını incelediğimizde sırasıyla Ağ(Network), Internet, İletişim ve Uygulama katmanlarından oluştuğunu görürüz. İletişim katmanında TCP ve UDP(User Datagram Protocol) olmak üzere iki farklı protokol seçeneği bulunmaktadır. UDP protokolü, minimum kabiliyet ile hızlı bir iletişimin kullanılabilmesine olanak tanımaktadır. UDP, Transaction yönlendirmeli bir protokoldür ve TCP gibi mesajın teslim edildiğine dair bir garanti beklememektedir. Bu kontrolsüzlük, onun hızlı olmasının nedenlerinden de bir tanesidir. Diğer yandan, bu iletişim şekli nedeni ile verinin doğru iletilip iletilmediğini de kontrol etmemektedir. Pek tabi hız için söz konusu olan bu ödün vermeler güvenli olmayan bir iletişimin de doğal sonucudur. [Daha fazla]

WCF–SOAP Servislerinde Custom Header Kullanmak

Bazen kurum içerisinde kullanılan SOAP(Simpe Object Access Protocol) bazlı servisler istemcilerin kimliklerine göre operasyonlarını farklılaştırmak isterler. Böyle bir durumda istemcilerin kendilerini servis tarafına bir şekilde tanıtmaları ve özelleştirilmiş operasyon için gerekli bilgileri iletmeleri beklenir. En bilinen yollardan birisi de SOAP zarfının(Hah işte mektup meselesi ile bağlayabildiğimiz nokta) Header kısmına bu tip bilgileri ilave etmektir. XML Web Service zamanlarından beri var olan bu yaklaşım, WCF tabanlı SOAP servisleri için de geçerlidir. Pek tabi Header bilgisi network trafiğini dinleyenler tarafından yakalansa da sorun teşkil etmeyecek vakalarda ele alınması daha uygundur. [Daha fazla]